အိမ္ေထာင္ျပဳတယ္ဆိုတာ တြင္းတစ္တြင္းထဲ ခုန္ခ်လိုက္သလိုပဲ။ ဒီတြင္းဟာ ဒုကၡတြင္း မျဖစ္ေနဖို႕လိုတယ္ ။

အိမ္ေထာင္ျပဳတယ္ဆိုတာ တြင္းတစ္တြင္းထဲ ခုန္ခ်လိုက္သလိုပဲ။ ဒီတြင္းဟာ ဒုကၡတြင္း မျဖစ္ေနဖို႕လိုတယ္ ။ တြင္းအတိမ္အနက္ကို မသိပဲ ရမ္းသန္းခုန္ခ်လိုက္လို႕ တြင္းေအာက္ေျခေရာက္မွ အမိႈက္တြင္းဆိုေသေရာ ... နက္ရင္နက္သေလာက္ ျပန္တက္ရခက္သြားၿပီ တြင္းထဲကအမိႈက္ေတြနဲ႕ ေနေပေရာ့ တစ္သက္လံုး .... တစ္ခ်ိဳ႕တြင္းေတြက ျဖတ္ေလွ်ာက္သြားရံုနဲ႕ အနံ႕သက္မေကာင္းလို႕ ေက်ာ္သြားလို႕ရတယ္ ။ တစ္ခ်ိဳ႕တြင္းနက္ေတြက်ေတာ့ ေအာက္ေျခဘယ္ေလာက္ရွိမွန္းမသိေတာ့ အနံ႕သက္မသိ ဘာရွိမွန္းမသိ ခုန္ဆင္းလိုက္ေတာ့မွ အေမွာင္ထဲမွာ…

Continue Reading

ေအာက္တန္းစား

ေအာက္တန္းစား •••••••••••••••••• လင္ရွိမယားမွန္းးသိသိျကီးနဲ႕ ျမဴဆြယ္တာကလည္း ေအာက္တန္းစား..ပဲ ကိုယ့္လင္ကို လႊတ္ေပးျပီး သူမ်ားဘဝပ်က္ေအာင္ လုပ္တာကလည္း ေအာက္တန္းစား..ပဲ မယားငုတ္တုတ္မိသြားေတာ့မွ ကိုယ့္မယားကို သနားေအာင္ေျပာ တပါးသူ မိန္းမတစ္ေယာက္ကို အရွက္ရေစတာကလည္း ေအာက္တန္းစား..ပဲ လင္ငုတ္တုပ္ထားျပီးးကြယ္ရာမွာ အျခားတစ္ေယာက္နဲ႕ ေဖာက္ျပန္တာကလည္းးေအာက္တန္းစား...ပဲ မယားကို အိမ္မွာထားျပီး သူမ်ားသားပ်ိဳ သမီးပ်ိဳေတြကို ဖ်က္ဆီးတာကလည္းးေအာက္တန္းစား...ပဲ အဲလို ေအာက္တန္းစားေတြေျကာင့္ မိသားစုျပိဳကဲြျပီးးျကားထဲက လူမမယ္ခေလးေတြ သူတို…

Continue Reading
Close Menu