လား႐ိႈး မိုင္းေပါက္ကြဲမႈ သံသယရွိသူကို စီစီတီဗီမွတ္တမ္းတြင္ ေတြ႕ရွိၿပီး ဖမ္းမိေရး စံုစမ္းေနဟု ရဲတပ္ဖြဲ႕ေျပာ

လား႐ိႈး မိုင္းေပါက္ကြဲမႈ သံသယရွိသူကို စီစီတီဗီမွတ္တမ္းတြင္ ေတြ႕ရွိၿပီး ဖမ္းမိေရး စံုစမ္းေနဟု ရဲတပ္ဖြဲ႕ေျပာ ================== ================== လား႐ိႈးၿမိဳ႕ ႐ိုးမဘဏ္ ေရွ႕တြင္ ျဖစ္ပြားေသာ မိုင္းေပါက္ ကြဲမႈ၌ က်ဴးလြန္သူဟု သံသယ ရွိသူကို စီစီတီဗီမွတ္တမ္္းတြင္ ေတြ႕ရွိရၿပီး ဖမ္းဆီးႏိုင္ေရး စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ေနေၾကာင္း ရွမ္းျပည္ နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕က ေျပာသည္။ ‘‘သံသယျဖစ္ဖြယ္ အမ်ိဳး သားတစ္ေယာက္ရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈကို…

Continue Reading
Close Menu