ေအာင္လကို ရွံူးနိမ့္ရတဲ့ အဓိက အေၾကာင္းရင္းကို ေျပာျပလိုက္တဲ့ ဘရာဇီးကစားသမား မာခ်ာဒို

ေအာင္လကို ရွံူးနိမ့္ရတဲ့ အဓိက အေၾကာင္းရင္းကို ေျပာျပလိုက္တဲ့ ဘရာဇီးကစားသမား မာခ်ာဒို

***************************
မေန႔ညက one championship

ေအာင္လရဲ႕ညာေျခကန္ခ်က္နဲ႔ဘရာဇီးလဲက်ၿပီး

ေအာင္လႏိုင္ခဲ့တယ္။ ပြဲအၿပီးသတင္းစာရွင္းလင္း

ပြဲက်င္းပရာ ဘရာဇီးကစားသမား မာခ်ာဒိုက

သတင္းေထါက္တစ္ဦးအေမးကိုယခုလိုေျဖၾကား

ခဲ့ပါတယ္။

” က်ေတာ္ျမန္မာႏိုင္ငံအေနအထါး ရာသီဥတု

ေနသားက်ဖို႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကို ၂၀၁၇ ႏိုဝင္ဘာလ

ကစၿပီး ၃/၄ လႀကိဳေရာက္ေနခဲ့တာပါ။ က်ေတာ္

လံုးဝအႏိုင္ယူၿပီး ခါးပတ္ခ်န္ပီယန္ဆုယူႏိုင္မယ္

ဆိုတာလံုးဝယံုၾကည္မိတယ္။ က်ေတာ္နဲ႔ထိုးမဲ့

စပါးအံုး ေအာင္လကေသးေသးပါ မျဖံဳပါဘူး

က်ေတာ္လံုးဝမျဖံဳပါဘူး ။ က်ေတာ့္ခႏၶာကိုယ္

ေဘာ္ဒီမာဆယ္ေတြၾကည့္ပါ ပရိသတ္ေတြသိပါ

တယ္။ က်ေတာ္ေအးေဆးထိုးသတ္ႏိုင္ပါတယ္။

ဘာလို႔က်ေတာ္ ေအာင္လရဲ႕ညာေျခေစာင္းဒဏ္

ခံရလဲၿပိဳက်လဲဆိုေတာ့ ခုတေလာအရမ္းေခတ္

စားသြားတဲ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ဂ်ိဳးျဖဴပိုက္က “ခ်ီးစ္ေရ ”

ကို ၃/၄ လေသာက္လိုက္ရလို႔ က်ေတာ္ခုခံမႉ

ဆရာဝန္ကသာ ထုတ္မေျပာရင္က်ေတာ္မသိ

ႏိုင္ပါဘူး။ အႏိုင္ထိုးႏိုင္ပါတယ္။ ခုဆရာဝန္

စကါးေၾကာင့္ က်ေတာ္ေသာက္ေရအေပၚသံသရ

စိတ္နဲ႔ ခ်ီးစ္ေရ ေသာက္ရတယ္ျဖစ္ပီး က်ေတာ္

အားနည္းကါ လဲက်ခဲ့ရၿပီးအရွံူးေပးခဲ့ရတာပါ။

ဟုတ္ကဲ့ က်ေတာ္ ဒီခ်ီးစ္ေရ မေသာက္ရင္ႏိုင္ပါ

တယ္။ 😂😂

Leave a Reply

Close Menu