အိမ္ေထာင္ျပဳတယ္ဆိုတာ တြင္းတစ္တြင္းထဲ ခုန္ခ်လိုက္သလိုပဲ။ ဒီတြင္းဟာ ဒုကၡတြင္း မျဖစ္ေနဖို႕လိုတယ္ ။

အိမ္ေထာင္ျပဳတယ္ဆိုတာ တြင္းတစ္တြင္းထဲ ခုန္ခ်လိုက္သလိုပဲ။ ဒီတြင္းဟာ ဒုကၡတြင္း မျဖစ္ေနဖို႕လိုတယ္ ။

အိမ္ေထာင္ျပဳတယ္ဆိုတာ တြင္းတစ္တြင္းထဲ ခုန္ခ်လိုက္သလိုပဲ။
ဒီတြင္းဟာ ဒုကၡတြင္း မျဖစ္ေနဖို႕လိုတယ္ ။

တြင္းအတိမ္အနက္ကို မသိပဲ ရမ္းသန္းခုန္ခ်လိုက္လို႕ တြင္းေအာက္ေျခေရာက္မွ အမိႈက္တြင္းဆိုေသေရာ …
နက္ရင္နက္သေလာက္ ျပန္တက္ရခက္သြားၿပီ တြင္းထဲကအမိႈက္ေတြနဲ႕ ေနေပေရာ့ တစ္သက္လံုး ….

တစ္ခ်ိဳ႕တြင္းေတြက ျဖတ္ေလွ်ာက္သြားရံုနဲ႕ အနံ႕သက္မေကာင္းလို႕ ေက်ာ္သြားလို႕ရတယ္ ။
တစ္ခ်ိဳ႕တြင္းနက္ေတြက်ေတာ့ ေအာက္ေျခဘယ္ေလာက္ရွိမွန္းမသိေတာ့ အနံ႕သက္မသိ ဘာရွိမွန္းမသိ ခုန္ဆင္းလိုက္ေတာ့မွ အေမွာင္ထဲမွာ အနံ႕ဆိုးေတြနဲ႕ အေဖၚျပဳသြားရတယ္ ။

ဒီေတာ့ တြင္းတစ္တြင္း နဲ႕ တူတဲ႕ အိမ္ေထာင္ေရးကို အေပၚယံေလးရွပ္ၾကည့္ၿပီး မစဥ္းစားလိုက္နဲ႕ ။
မခုန္ခ်ခင္ စဥ္းစား ေနာက္တြင္းေတြေရွ႕မွာရွိေသးတယ္ ေတြ႕ကရာတြင္းထဲ အခုန္ခ်မေတာ္လို႕ ေျခက်ိဳးလက္က်ိဳးျဖစ္ၿပီး တစ္သက္ျပန္ထလို႕မရတာမ်ိဳး မျဖစ္ေစနဲ႕ ။

-မာရင္ရင္
မႏုႆ ရဲ႕ စာမ်က္ႏွာေလးမ်ား

Leave a Reply

Close Menu