ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္စပ္ Zero Line ေပၚတြင္ ရိွေနသည့္ ဘဂၤါလီမ်ားအား အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔ႏွင့္ ပတ္သက္မႈရိွမရိွ စိစစ္ေန

ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္စပ္ Zero Line ေပၚတြင္ ရိွေနသည့္ ဘဂၤါလီမ်ားအား အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔ႏွင့္ ပတ္သက္မႈရိွမရိွ စိစစ္ေန

ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္စပ္ Zero Line ေပၚတြင္ ရိွေနသည့္ ဘဂၤါလီမ်ားအား အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔ႏွင့္ ပတ္သက္မႈရိွမရိွ စိစစ္ေန

==================
==================

ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္စပ္မ်ဥ္းရွိ ဇီး႐ိုးလိုင္း(Zero Line) အတြင္း ဝင္ေရာက္ေနထိုင္သူမ်ားထဲတြင္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား ပါ၀င္ေနျခင္းရိွမရိွကို စိစစ္ေနဆဲအေနအထားသာျဖစ္သည္ဟု ေမာင္ေတာခရိုင္ ဒုတိယအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးရဲထူးက မဇၥ်ိမသို႔ အတည္ျပဳေျပာဆုိသည္။

“စစ္တုန္းပဲ ရိွပါေသးတယ္။ စိစစ္ဆဲ အေနအထားပဲရိွပါေသးတယ္။ စာရင္းေကာက္တာတို႔ ဘာတို႔လုပ္ရဦးမယ္။ အေသးစိတ္ေတာ့မသိေသးဘူး” ဟု ဦးရဲထူးက ဆိုသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္စပ္မ်ဥ္းရွိ ဇီး႐ိုးလိုင္း (Zero Line) တြင္ ခိုလႈံေနထိုင္ၾကသူ လူဦးေရ ၆,၅၀၀ ေက်ာ္ ရိွေနသည္။

ယင္းသို႔ ၀င္ေရာက္ ေနထိုင္သူ မ်ားထဲတြင္ ARSA အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းမွ သား ၊ သမီးမ်ား ပါ၀င္ေနသည္ဟု သတင္းမ်ား ရရိွထားေသာ္လည္း အတည္မျပဳႏိုင္ေသးေၾကာင္း ၊ အဆိုပါ လူမ်ားအား ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္မွ စာရင္းေကာက္ယူသြားမည္ဟု အစိုးရအဖဲ႔ြေျပာေရးဆိုခြင့္ ဦးေဇာ္ေဌးက ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ ေျပာဆိုထားသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀ ရက္ေန႔က ေတာင္ၿပိဳလက္၀ဲရိွ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးရံုး၌ ျမန္မာ- ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ခရိုင္အဆင့္ နယ္စပ္ အာဏာပိုင္မ်ား ေတြ႔ဆံုခဲ့ၿပီး လူေနခြင့္မရွိသည့္ ဧရိယာအတြင္း ေရာက္ရိွေနသူမ်ားကိစၥ ေဆြးေႏြးေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္ဟု အစိုးရဘက္မွ သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

ယင္းသို႔ ၀င္ေရာက္ေနသူမ်ားအား ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔ INGO မ်ားမွ သြယ္၀ိုက္ေထာက္ပံ့ေနမႈမ်ား ရိွေနၿပီး ယင္းသို႔ ေဆာင္ရြက္ေနမႈအား ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္မွ တားျမစ္ေပးေစလိုသည္ဟု ျမန္မာအစိုးရဘက္က ေတာင္းဆိုထားသည္။

ျပန္လည္၀င္ေရာက္လာမည့္ လူ ၈,၀၀၀ ေက်ာ္ကို ပထမဆံုးအသုတ္အျဖစ္ ျပန္လည္လက္ခံရန္ ျမန္မာဘက္က စိစစ္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနစဥ္ Zero Line တြင္ ေနထိုင္သူမ်ားအေရးကိစၥက ေပၚေပါက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။

===========

 

Leave a Reply

Close Menu