ေအာက္တန္းစား

ေအာက္တန္းစား

ေအာက္တန္းစား
••••••••••••••••••
လင္ရွိမယားမွန္းးသိသိျကီးနဲ႕
ျမဴဆြယ္တာကလည္း ေအာက္တန္းစား..ပဲ

ကိုယ့္လင္ကို လႊတ္ေပးျပီး
သူမ်ားဘဝပ်က္ေအာင္
လုပ္တာကလည္း ေအာက္တန္းစား..ပဲ

မယားငုတ္တုတ္မိသြားေတာ့မွ
ကိုယ့္မယားကို သနားေအာင္ေျပာ
တပါးသူ မိန္းမတစ္ေယာက္ကို
အရွက္ရေစတာကလည္း ေအာက္တန္းစား..ပဲ

လင္ငုတ္တုပ္ထားျပီးးကြယ္ရာမွာ
အျခားတစ္ေယာက္နဲ႕
ေဖာက္ျပန္တာကလည္းးေအာက္တန္းစား…ပဲ

မယားကို အိမ္မွာထားျပီး
သူမ်ားသားပ်ိဳ သမီးပ်ိဳေတြကို
ဖ်က္ဆီးတာကလည္းးေအာက္တန္းစား…ပဲ

အဲလို ေအာက္တန္းစားေတြေျကာင့္
မိသားစုျပိဳကဲြျပီးးျကားထဲက လူမမယ္ခေလးေတြ
သူတို ့ဘဝမွာ သိမ္ငယ္စိတ္ေတြ ဝင္ျပီးးး
အညြန္ ့ကို အဆိပ္မိသြားသလိုျဖစ္မယ္ဆိုတာ

အဲဒီလို လူမ်ိဳးေတြေျကာင့္
ဘဝပါ ပ်က္သြားတဲ႔ မိသားစု က်ေနာ့္အနားမွာ
မ်က္ျမင္ကိုယ္ေတြ႕ ပါ

အဲဒီစိတ္ေျကာင့္ ေယာက်္ားက
အရက္မလြန္အကြ်ံေသာက္ပီးးေသသြားတယ္
ျကာကူလီေကာင္က မယူဘူးး
ခေလးနဲ႕ မိန္းမက ဘဝပ်က္သြားျကတယ္ေလ

စိတ္ဓါတ္ယုတ္ညံ႔တဲ႔
ေအာက္တန္းစားေတြ သိဖို ့ရာပါ

မွတ္ခ်က္ – တခ်ိဳ႕ သူမ်ားကို ဆိုလိုသည္

ေတာင္ပံနီ လူေလး

Leave a Reply

Close Menu